Lancering Intranet

Lancering Intranet

Het korps Brandweer Suriname heeft op vrijdagmiddag 22 februari het gebruik van intranet officieel “gelanceerd”. De minister va Justitie & politie Mr E. Belfort heeft door middel van het inloggen op de “site” de officiële ingebruikname van het intranet bij het KBS  gesymboliseerd. De “upgrading” van de infrastructuur van de website van het KBS vond ook gelijktijdig plaats. deze IT. mogelijkheid zal moeten resulteren in een verbeterde interne- en externe informatievoorziening cq. communicatie. Verder zullen het intranet en de “upgrading” van de website ertoe bijdragen dat bv. verschillende bedrijfprocessen geautomatiseerd zullen worden, waardoor alle locaties van het KBS op een efficientere en effectievere manier met elkaar kunnen samenwerken.  Vernieuwingen brengen ook veranderingen met zich mee, er zijn daarom verschillende trainingstrajecten voor alle lagen van het KBS in dit project opgenomen. in de komende periode zullen medewerkers van de afdeling Pr/Voorlichting de verschilende afdelingen, posten en gewesten verder informeren over het gebruik van intranet. een projectmanagement board is met de uitvoering van dit project belast, deze bestaat uit: de commandant brandweer C. Waal, het MT van het KBS en consultancy van een IT bedrijf . De Minister gaf in zijn speech het belang van deze innovatie aan, alsmede dat van  verandermanagement.  Vòòr het moment van de officiele” lancering” hielden vertegenwoordigers van het IT consultancy bedrijf een presentatie, waarbij de technische aspecten van het het project werden belicht. Na deze bijzondere “werkbijeenkomst” met MT leden  en afdelingshoofden, werd er gezamenlijk “gelunched”

February 28, 2013 / Nieuws

Share the Post