Aantal geregistreerde vuurwerkslachtoffers afgenomen

Aantal geregistreerde vuurwerkslachtoffers afgenomen

vw flyer draft #2b Het aantal geregistreerde vuurwerk slachtoffers is landelijk afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaarwisselingen. Het AZP (Academisch Ziekenhuis Paramaribo) heeft tijdens de jaarwisseling van 2014/2015  19  vuurwerkongevallen geregistreerd. De jaarwisseling van 2013/2014 bracht toen 26 gevallen met zich mee. De jaren daarvoor zijn  dat 32  tijdens 2012/2013 en  50 gevallen  tijdens 2011/2012 geweest. In het District Nickerie heeft het SZN (Streekziekenhuis Nickerie) 2 registraties van vuurwerkongevallen gehad tijdens de afgelopen jaarwisseling.  Het jaar daarvoor waren eveneens  2 aanmeldingen van vuurwerkongevallen  bij het SZN, terwijl  tijdens de jaarwisseling van  2012/2013  dat 5 registraties waren. Het aantal ‘zware letsels’  in de reeks van de registratie toont eveneens een dalende trend.

De afdelingen Preventie en  PR/Voorlichting van de brandweer hebben in het kader van het vuurwerkgebeuren de statistische gegevens van het jaar 2004 t/m 2014 mbt. de vuurwerkongevallen van de Spoed Eisende Hulp van het Academisch ziekenhuis bestudeerd. Als het gemiddelde van de afgelopen 10 jaren wordt doorberekend is het aantal vuurwerkslachtoffers 39 per jaar. Vanuit haar maatschappelijke verantwoording heeft het KBS in 2012.  2 (twee) onderzoeken laten verrichten door het IMWO (instituut voor maatschappelijk wetenschappelijk onderzoek ) Er is onderzoek gepleegd over het vuurwerk gebeuren in het algemeen en een onderzoek  over de vuurwerkslachtoffers. Uit de statistieken en de resultaten van het onderzoek is gebleken, dat het aantal slachtoffers de afgelopen 3 jaren een lichte dalende trend vertoont. Alhoewel er sprake is van een daling zijn de cijfers duidelijk in de stijging van het aantal jeugdige slachtoffers. De letsels ten gevolge van vuurwerkincidenten hebben de afgelopen jaren volgens de gegevens ook een bepaald patroon ontwikkeld.  Het KBS heeft tijdens de afgelopen jaarwisseling  wederom onvermoeid de vuurwerkvoorlichtings- en preventiecampagne uitgevoerd. tijdens deze ‘campagne’ is gebruik gemaakt van verschillende strategieën za. school- en huisbezoeken, wijkbijeenkomsten, TeleG sms actie, confronterende posters, flyers, stickers, ‘vuurwerkbrillen’, vuurwerkspotjes voor radio en televisie etc. etc.

Het uiteindelijke doel van de vuurwerkvoorlichting is om gedragsverandering in de samenleving op gang te helpen brengen. Deze verandering in het  gedrag moet dan uiteindelijk naar een hoger  veiligheidsbewustzijn bij de gemeenschap leiden.(bewustwording, gedragsverandering en behoud hiervan).

Het KBS zal reeds in het eerste kwartaal van dit jaar  verdere analyses en onderzoeken laten doen en exercities  plegen om het aantal vuurwerkslachtoffers verder helpen terug te dringen.

January 20, 2015 / Nieuws

Share the Post