Nazorgwerkzaamheden Bedevaartsoord ‘Weg naar Zee’ in volle gang

Nazorgwerkzaamheden Bedevaartsoord ‘Weg naar Zee’ in volle gang

20150223_10012420150223_100634Tijdens en na de watersnood in het ‘Weg naar Zee gebied’ tengevolge van de springvloed van donderdag 19 februari, heeft het KBS hulp verleend bij het evacueren van de bewoners van dit getroffen gebied. Het team van de repressieve dienst is op ‘stand by’ en het gebied word frequent gecontroleerd op mogelijke      (rest) risico’s. Hedenmorgen  hebben de nazorgwerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij het overtollig slib zoveel als mogelijk werd weggespoten van het oord en omliggende terreinen. Deze werkzaamheden staan onder supervisie van de afdeling repressie die assistentie verleend aan het gewest Wanica. Op sommige plaatsen lag het slib wel 6 cm dik. Commandeur Nortan J. geeft desgevraagd aan, dat afhankelijk van de weersomstandigheden de werkzaamheden op woensdag 25 februari kunnen worden afgerond. Er wordt  met behulp van een dompelpomp brakwater aangevoerd om zo de ‘zilte gevolgen’  op de omgeving te minimaliseren.   

February 24, 2015 / Nieuws

Share the Post