Hulpverlening op ‘ramplocaties’ voortgezet

Hulpverlening op ‘ramplocaties’ voortgezet

20150722_122202groen

 

Ingevolge  haar wettelijke taakstelling, heeft het KBS tezamen met andere hulpdiensten , de hulpverlening  in de getroffen gebieden vandaag voortgezet. Reeds vroeg in de morgen is gestart met de nazorg in de omgeving van de St. Bernadette school te Zorg & Hoop. De getroffen woningen zijn verder voorzien van noodbedekkingen  cq. Verstevigingen.  Enkele  omgevallen ‘bill boards’ zijn tevens ontmanteld om verder afgevoerd te worden door de dienst  ‘Openbaar Groen’. Het KBS is in de namiddag gestart met het uitvoeren van risico communicatie in de woonwijk Tammenga. Het doel van deze vorm van communicatie is om de bewoners  in dit gebied te informeren  over  een ophande zijnde risico. De bewoners werden geinformeerd over hoe te handelen  vóór eventuele rukwinden,  tijdens en na zo een calamiteit.  Er zijn A5 flyers met preventieve informatie verstrekt terwijl deze informatie  ook nog via het ‘soundtruck’ model werd omgeroepen. De komende dagen zullen andere woonwijken  landelijk worden aangedaan.

TAAK BRANDWEER  (Artikel 4)            Aan de Brandweer is opgedragen:

  1. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede verband houdt;
  2. het verlenen van hulp aan in nood verkerende mensen en dieren en het verwijderen van obstakels, welke gevaar of hinder opleveren, voor zover voor het verrichten van een en ander de Brandweer in Suriname geacht kan worden de meest in aanmerking komende instantie te zijn;
  3. het verlenen van andere hulp op daartoe strekkende verzoeken uit de burgerij voor zover dit naar het oordeel van de Commandant kan worden toegestaan;

(Brandweerwet .. maart 1996)

 

July 22, 2015 / Nieuws

Share the Post