‘nieuwe’ Minister van Justitie & Politie op bezoek

‘nieuwe’ Minister van Justitie & Politie op bezoek

20150911_085916 20150911_085842 20150911_094329 20150911_110127 20150911_110206

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag 11 september, heeft de Minister van Justitie en Politie (JusPol), een kennismakingsbezoek gebracht aan het Korps Brandweer Suriname. De ‘nieuwe’ Minister  Dr. Jennifer  Vandijk-Silos werd eerst ontvangen door  Commandant Brandweer dhr. Cecil Waal en zijn staf. Hierna werd het overig personeel in de gelegenheid gesteld om de Minister te ontmoeten. De Korpschef van het Korps Politie Suriname, dhr. Humphrey  Tjin Liep Shie, was ook in het gevolg van de Minister, in de hoedanigheid als opkomend  direkteur Oparationele diensten. Tijdens dit bezoek is de Minister helder ingegaan op de in te voeren en of aan te scherpen beleidsgebieden mbt. de brandweer organisatie. Zowel de strategische als de operationele doelen werden door de bewindsvrouwe in het algemeen belicht.  Na het officieel gedeelte werd de Minister in de gelegenheid gesteld om enkele uitrukvoertuigen te bezichtigen. Verder heeft zij getoond geen moeite te hebben gehad om in de redkorf van de ladderwagen  plaats te nemen en 30 meter naar boven te worden ‘uitgeschoven’ de Minister heeft  ‘overall’ een positieve indruk bij het personeel achtergelaten. Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt om de eerder aangehaalde intenties van de minister en de Korpsleiding  gestalte te geven.

September 11, 2015 / Nieuws

Share the Post