Training ‘Hittegwenning’ Frans-Guyanese brandweer

Training ‘Hittegwenning’ Frans-Guyanese brandweer

20151021_104629 20151021_104713

In de periode 20 t/m 22 oktober heeft het KBS (Korps Brandweer Suriname) voor de Frans-Guyanese collega’s ,’ hittegewenningstrainingen’ (containertrainingen) gehouden. De trainingen zijn door instructeurs van van het KBS verzorgd aan 6 instructeurs van het Frans-Guyanese brandweerkorps. De trainingen zijn op basis van het principe ‘train the trainers’ gehouden, waardoor de opgedaane kennis en vaardigheden, verder overgedragen zal worden. Het  theoretisch deel werd gelijk opgevolgd door het praktische, op het in aanbouw zijnde brandweer opleidingscomplex te Santo Boma. De training was opgedeeld in, de ‘deurprocedure’; straalpijptechniek; slachtoffer(s) opsporen en afvoeren; brandhaard localiseren en afblussen, dit alles onder ‘extreme’ temperaturen. Bij het opsporen van (een) ‘slachtoffer(s)’ is vanuit verschillende casussen opgetreden Het Frans-Guyanees team bestond verder uit een ‘supervisor’, een ’medic’ en een tolk.  De instructeurs en trainees zijn steeds vóór, tijdens en na elk trainingsonderdeel gemeten op ‘tensie’, polsslag en gewicht. De metingen zijn verricht door het medisch team van Hi- jet en de Frans-Guyanese ‘medic’. De trainingen zijn volgens de Frans-Guyanese collega’s vrij intensief en nauwgezet geweest, met tal van leermomenten. Een van de ervaringen is oa. geweest, het met relatief weinig bluswater een brandhaard te blussen(stoomvorming). Medio 2016 zullen vervolg trainingen worden verzorgd.

October 28, 2015 / Nieuws

Share the Post