Gras- en vuilverbrandingen

Gras- en vuilverbrandingen

20151031_113733IMG-20151029-WA0001

Het aantal woningbranden vertoont  tot  heden ±150 registraties, een relatief stabiele lijn met het jaar daarvoor. In het jaar 2014 zijn 176 woningbranden geregistreerd. Alhoewel over het algemeen een dalende trend te bemerken is in de afgelopen 10 jaren, wordt elke woningbrand  toch één te veel. de gras- en vuilverbrandingen zijn wel sterk toegenomen. In 2014 heeft de brandweer op ± 2500 meldingen van gras- en vuilverbranding gerespondeerd, terwijl  met nog 2 maanden te gaan in dit jaar, dit aantal reeds op ± 2700 ligt. Gras-vuil- of  bosbranden kunnen ontstaan door menselijk handelen, bv. een brandend sigarettenpeukje dat onachtzaam door  het raam vanuit een rijdend voertuig in het dor gras langs de weg wordt gegooid. Het bewust aansteken van droge vegetatie komt helaas nog meerdere malen voor. Deze branden kunnen echter ook door natuursinvloeden ontstaan. Door  bv. de nu heersende extreme hitte, of droge taken die door invloed van de wind over elkaar heen wrijven en vervolgens vonken genereren. Ook glasdelen die de hitte van de zon weerkaatsen naar het ‘dorre’ kunnen de oorzaak zijn van gras- of  ‘bosbranden’.

Deze branden trekken vooral in de droge periode zowel fysiek als mentaal, een zware wissel op het brandweerpersoneel. Het materiaal en materieel worden in deze periode van droogte eveneens zwaar beproefd. Het verbranden van vuil/gras vormt niet alleen een gevaar voor brand, maar brengt ook negatieve aspecten voor het milieu met zich mee. Meer dan eens is een ‘onschuldig’, onder controle zijnde vuilnisbrandje uitgelopen tot een ongewenste situatie waarbij er  schade is geleden. In woonwijken kan het veelvuldig verbranden van vuil  het milieu vervuilen, maar ook nog een gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier, door de aanwezigheid van schadelijke stoffen in rook en andere verbrandingsresten. Afhankelijk van de locatie van verbranding,  kan dit ook nog gevaar opleveren voor het rijverkeer. Hierdoor valt het bewust verbranden van vuil in voornamelijk woonwijken onder de noemer onmaatschappelijkgedrag.

Het korps brandweer Suriname voert  steeds landelijke brandpreventie activiteiten uit.Deze activiteiten zijn oa. bedoeld als aanzet  tot een brandveiligheidsbewustzijn in onze gemeenschap.Na evaluatie en analyze van deze  brandpreventie activiteiten en de brandstatistieken is gebleken dat enkele factoren ten grondslag liggen van dit probleem. Ten eerste is het brandveiligheidsbewustzijn geografisch niet op het zelfde gewenste niveau. Vervolgens is het overheidsbeleid niet consistent en faciliterend genoeg op het stuk van vuilophaal in de verschillende woonwijken  en het verwerken hiervan. Tenslotte zijn er onvoldoende effectieve wetgevingsproducten, die de gemeenschap  moeten ontmoedigen om tot verbranden van vuil/gras over te gaan.

Dit probleem vraagt om een integrale aanpak waarbij voorlichting, sancties en facilitering centraal staan. Voorlichting in brandveiligheid en milieu zal voornamelijk in de risico gebieden moeten worden bijgestuurd. Vervolgens moet de overheid voldoende mogelijkheden en garanties bieden voor een efficiënte en consistente vuilophaal en verwerking. En tenslotte het stellen van sancties die voldoende  preventief en repressief zijn. Om te komen tot bewustwording, gedragsverandering en behoud hiervan , moeten deze maatregelen nagenoeg gelijktijdig worden uitgevoerd. deze maatregelen zullen op middenlang termijn resulteren in, minder vuil- en of  grasbranden en al het geen daarmee gepaard gaat.

Het KBS brengt  strikt onder de aandacht dat het verbranden van vuil op of langs de berm, op  percelen of  anderzins, verboden is.  (bekijk onderstaand videofragment)

 

 

November 1, 2015 / Nieuws

Share the Post