Voorbereiding strategisch beleidsplan ‘JusPol’ in volle gang

Voorbereiding strategisch beleidsplan ‘JusPol’ in volle gang

beleid bel 2De voorbereidingen om te geraken tot het strategisch beleidsplan  van het Ministerie van Justitie & Politie, zijn in volle gang. De Minister van JusPol, Mr. J. Van Dijk- Silos heeft een aantal sessies met de verschillende departementen van het Ministerie gepland en afgewerkt. In de periode van 13 t/m 15 november zal de Minister en haar ‘staf’ met het kader van het KBS, zich buiten Paramaibo terugtrekken, om dit plan voor het deel van de brandweer te completeren. Dit strategisch beleidsplan gaat over de periode 2016 t/m 2020.  In dit kader zijn enkele brandweerfunctionarissen geselecteerd  die vooraf  over dit plan  hebben ‘gebrainstormd’ en gediscussieerd. Op 2, 5, en 9 november zijn  vooraf brainstormsessies  gehouden, die werden voorgezeten door de Plv. Commandant R. Jakhari. Tijdens deze sessies  is een swot (strength; weakness; opportunities and treahts) analyze  van onze organisatie geinitieerd, voorafgegaan door enkele uitgangspunten. Verder is gewerkt aan een  eenduidig plan ter implementatie van het strategischbeleidsdocument ‘JusPol’ 2016/ 2020. De ‘veiligheidsketen’ van het KBS is als richtsnoer gehanteerd, waarbij de ‘schakels’ van de ‘keten’ op strategisch /macro niveau zijn benaderd. De ‘schakels’ van de veiligheidsketen zijn: proactie; preventie; preparatie; repressie, en nazorg.  De drang en  adrenaline  tot collectieve verandering en verbetering is onmiskenbaar geweest.

November 11, 2015 / Nieuws

Share the Post