Adjunct Hoofdcommandeur R. Jakhari waarnemend Commandant Brandweer

Adjunct Hoofdcommandeur R. Jakhari waarnemend Commandant Brandweer

radjen+cecil

R. Jakhari (l) & C. Waal (r)

Vanaf maandag 23 november 2015  is door de Minister van Justitie & Politie, Mw. Dr. J. E. Van Dijk-Silos toestemming verleend aan de Commandant  Brandweer, C. Waal, om zijn verloftegoed op te nemen. Per ingaande bovengenoemde datum wordt volgens instructie van de Minster, de Adjunct Hoofdcommandeur R. Jakhari belast met de waarneming van de functie van Commandant Brandweer. C. Waal die vanaf 2009  aan het KBS leiding gaf, heeft intussen het management team en de afdelingshoofden van het korps toegesproken en dank uitgebracht  aan de geleverde bijdrage. De gewezen  Commandant Brandweer die het levenslicht op 14 juni 1955 aanschouwde, gaat met retraite en mag terrugzien op een dynamische carrière. Aan R. Jakhari zal volle ondersteuning worden gegeven, om het KBS indachtig de missie en visie, de ‘juiste richting’ te doen  koersen.

November 28, 2015 / Nieuws

Share the Post