Eerste vuurwerkslachtoffer geregistreerd

Eerste vuurwerkslachtoffer geregistreerd

20151228_185110Gisteren, 28 december omstreeks 18:00u. werd het eerste vuurwerkslachtoffer bij de SEH van het AZP geregistreerd. Het gaat om een jongen van 9 jaar die brandwonden in het gelaat opliep ten gevolge van het afgaan van een ‘striker’. Vanwege de ‘mider ernstige’ aard werd het slachtoffer na te zijn behandeld naar huis gezonden.  ‘stikers’  zijn niet voorzien van een aansteeklont, het vuurwerk moet aangestreken worden, (meestal tegen een ‘strijkvlak’ of ander grof oppervlak) hierdoor behoren ze tot één van de meest onberekenbare vuurwerksoorten. Het KBS raadt vanwege de testresultaten en verschillende statistieken, de hierna te noemen vuurwerksoorten ten strengste af: ‘strikers’;  ‘bin laden’; ‘big boss’; ‘crazy bang’;  ‘crazy robot’;  ‘crazy king’; ‘coulor flower’; ‘silver flower’ etc.

December 29, 2015 / Nieuws

Share the Post