Huldigingen en bevorderingen bij het KBS

Huldigingen en bevorderingen bij het KBS

20161227_090015

commandant Brandweer R. Jakhari, tijdens zijn speech

20161227_092856

Hoofdbrandmeester Ettire Meursing krijgt de decoratie  35 dienstjaren  opgespeld door de ‘Juspo’l Minister

Ruim 35 personeelsleden zijn gisteren 27 december gehuldigd en bevorderd in een naast hogere rang. Het ging bij de huldiging om jubilarissen die 30, 35, en 40 jaren eerlijk en trouw de gemeenschap hebben gediend. De ‘keynote speaker’ was de Minister van Justitie & Politie, Mr. Dr. J. VanDijk-Silos. De speech van de Minister werd voorafgegaan door toespraken van de Voorzitter van de Brandweerbond (B.P.B.S.) C. Pahalwankhan  en de Commandant  Brandweer R. Jakhari.  In hoofdlijnen heeft de Voorzitter opgeroepen  te waken voor dreigende ‘imbalance’ tussen beleid, veiligheid en welzijn van het personeel. De Commandant gaf een resumé over het haast afgelopen jaar en een beleidsprojectie van het jaar 2017. De Minister gaf in haar speech aan niet ongevoelig te zijn voor de vraagstuken van het KBS en zegde ondersteuning toe, verder ontvouwde de bewindsvrouwe enkele beleidsvoornemens van het Ministerie van Justitie & Politie.

December 28, 2016 / Nieuws

Share the Post