Landelijke vuurwerkslachtoffer registratie officieel op 25

Landelijke vuurwerkslachtoffer registratie officieel op 25

vw. barom.

vuurwerkslachtoffer barometer

De formele vuurwerkperiode werd op maandag 2 januari afgesloten, hierbij is eveneens de regisratie van vuurwerkslachtoffers voor deze termijn beëindigd. Opmerkelijk is dat het aantal registraties (25) van het vorig seizoen 2015/2016, landelijk is geëvenaard. De S.E.H. van het AZP registreerde 22 slachtoffers, terwijl de S.E.H. van het SZN  3 registraties had. Het jongste slachtoffer is 4 jaar, terwijl het oudste 49 jaar is. er zijn 6 opnamens geweest waarbij o.a. plastisch chirurgisch moest worden ingegrepen. Het KBS zal spoedig in deze periode met alle relevante actoren evalueren, om te komen tot strategieën die moeten leiden naar reductie van deze registraties.

January 12, 2017 / Nieuws

Share the Post