KBS neemt deel aan hoorzitting Paramaribo Noord – Oost

KBS neemt deel aan hoorzitting Paramaribo Noord – Oost

IMG-20170114-WA0026Op uitnodiging van het Commisariaat Paramaribo Noord Oost, heeft het KBS deelgenomen aan een hoorzitting van het ressort Rainville en omgeving. Deze hoorzitting is gehouden op het terrein van de Wenselschool aan de Rattan Oemrawsingweg en werd voorgezeten door 16 ressorstraadsleden van Rainville en omgeving. Het doel van deze hoorzitting is om o.a. door input van ressortbewoners te komen tot een ressortsplan (2018) en ressorts-evaluatie van het afgelopen jaar.  De Rayoncommandant van post Geyersvlijt vertegenwoordigde het KBS. De Minister van H&I, Ondervoorzitter van het Parlement, Het hoofd van het N.C.C.R., en KPS buurtmanagers waren o.a. mede present tijdens deze ‘zitting’. Bij deze werd een presentatie gegeven van het jaar 2016, waarbij resultaten, stand van zaken en knelpunten werden voorgelegd. Het begrip veiligheid  voerde hierbij de boventoon als vraagstuk, zeker vanaf het sociaalmaatschappelijke tot de fysieke veiligheid in de ressorten. Het goed opgekomen publiek gaf  constructieve feedback aan de leden van het ressort. Kwikverbranding, hoogstaand onkruid, verkeers- en brandveiligheid, overlast en overtredingen van alle slag, zijn als serieuse aandachtspunten door de ‘R.R.’ leden geregistreed. De bedoeling is om met relevante actoren, beleidsmatig deze vraagstukken zo mogelijk op te lossen. Het KBS zal vanuit haar verantwoording steeds een bijdrage blijven leveren om o.a. burgerparticipatie in zelfwerkzaam- en zelfredzaamheid te ‘triggeren’. Het ligt volkomen in de belijdslijnen om aan de voorkant van de veiligheidsketen de gemeenschap landelijk te betrekken in de verantwoording van de proactie en preventie. Overigens, de beste manier om een brand te blussen is…………….. om hem te voorkomen.

January 14, 2017 / Nieuws

Share the Post