Overzicht landelijke incidentbeheersing 2015/2016

Overzicht landelijke incidentbeheersing 2015/2016

In het jaar 2016 heeft de brandweer op 10.594 meldingen gerespondeerd, dat zijn 132 meldingen meer dan het jaar daarvoor (10.462). De woningbranden zijn met 22% afgenomen ten opzichte van 2015, terwijl de vuilnisbranden een daling van 16% vertonen. Ook de grasbranden blijken volgens de statistieken te zijn gedaald. De meldingen van bijenoverlast zijn echter met 6% gestegen, evenzo de meldingen voor het verwijderen van reptielen met ruim 29% en het aantal slachtoffers (dodelijk) bij woningbranden met 225%. Bij deze fatale gebeurtenissen zijn een aantal factoren ten grondslag geweest nl: het niet beschikken leadrshipover een afdoend vluchtplan in combinatie met afwezigheid van rookmelders en aanwezigheid van traliewerk  ( *hv= hulpverlening)  In dit overzicht blijkt dat  met name meldingen van hulpverlening bij verkeersongevallen, autobranden, bijenbestrijding en het verwijderen van reptielen, een stijgende trend vertonen.

February 15, 2017 / Nieuws

Share the Post