Vakantietijd….. drogetijd

Vakantietijd….. drogetijd

IMG_3123De grote vakantie is onlangs ingetreden, een tijd van plezier en vertier, die echter niet van mogelijke risico’s is ontbloot. Het verkeer, de vakantieoorden, etc, maar ook de  ‘thuis situatie’, blijken in deze periode gevoelig te zijn voor risico’s. Volgens de statistieken rukt het KBS vaker in deze periode uit voor o.a. Woning-, vuil- en grasbranden. In 2015 werd er in totaal 2650 keren uitgerukt voor gras- en vuilverbrandingen, in 2016 was dat 2459, terwijl er tot juli van dit jaar reeds 653 keren op dit soort van meldingen is gerespondeerd. Ruim  de helft van deze meldingen, worden in deze tijd van ‘droogte’ gedaan. Het responderen op deze meldingen trekt een zware ‘fysieke wissel’ op het personeel van de brandweer, verder worden materiaal en materieel zwaar op de proef gesteld. Gras- en vuilverbrandingen kunnen voor zeer onveilige situaties in het verkeer zorgen, terwijl ze niet in de laatste plaats schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Deze vorm van verbrandingen hebben een constant risico, met de mogelijkheid van uitbreiding naar ‘erger’. Ten overvloede wordt hierbij benadrukt dat het verbranden van huis- tuin en erfvuil op de berm, langs de openbare weg, op het erf, of anderszins, bij wet verboden is (Art. 16 Beschikking Brandveiligheid no. 7689/07). Ouders/ verzorgers, aan u de verantwoording om in deze periode van droogte, tezamen met de kinderen een extra (brand)veilige woon- en leefomgeving  te creëren en te onderhouden. Zo is het aan te raden geen gebruik te maken van adaptors, 3-weg stekkers en stekkerdozen van ondeugdelijk materiaal. De ventilator zal ongetwijfeld in deze periode het meest worden gebruikt, let er echter op dat de motor vrij van stof is en de as niet ‘vastloopt’ en zodoende warmte/hitte kan opbouwen. Laat kinderen niet zonder toezicht aan het gasfornuis, terwijl lucifers en aanstekers buiten hun bereik moeten zijn opgeborgen. De vliering of zolder kan bij geringe afscherming als broeinest van vleermuizen dienen, waarbij hun uitwerpselen bij grote hoeveelheden kunnen ‘broeien’ (heet worden door gisting die brand kan veroorzaken). Laat regelmatig maar vooral in de droge perioden deze ruimte schoonmaken en zorg voor een goede afdichting.  Het is af te raden opladers van de mobiele telefoon of laptop onder spanning in het stopcontact te laten zonder dat er apparatuur wordt opgeladen. Laat aangeschakelde elektrische apparaten nooit onbeheerd achter. Installeer rookmelders in uw woning en……………………. MAAK EEN VLUCHTPLAN, NU HET NOG KAN!

Het KBS wenst een ieder een brandveilige vakantie toe!

August 23, 2017 / Nieuws

Share the Post