Geen registraties van vuurwerkslachtoffers de laatste 36 uren

Geen registraties van vuurwerkslachtoffers de laatste 36 uren

Slide1

Een KBS Biker die een gesprek met een jongere heeft over vuurwerk

Een KBS Biker die een gesprek met een jongere heeft over vuurwerk

Dag 3 van de vuurwerkverkoop- en afsteekperiode, blijkt uit de registraties van de S.E.H.  van AZP en SZN, ’vuurwerkslachtoffervrij’ te zijn verlopen. De overheid heeft vastgesteld dat de verkoop van vuurwerk t/m 31 december tot 17:00u. mag plaatsvinden. Het vuurwerk mag wel t/m 1 januari tot 24:00u., worden afgeschoten. Met nog 2 dagen te gaan in de vuurwerkperiode wordt de oproep wederom gedaan, om de collectieve verantwoordelijkheid m.b.t. toezicht op de jongeren, niet te verzaken. De verkopers van vuurwerk, dienen zich ook strikt  te houden aan de vuurwerkvergunningsvoorwaarden.  Enkele voorwaarden zijn: Vuurwerk moet in een deugdelijke glazenkasten worden geëtaleerd  (minimale glasdikte 6mm); er moeten minimaal twee (2) goedgekeurde poederblussers van 6kg aan  blusstof bij elke verkooppunt aanwezig zijn; achter en nabij de glazenkast met vuurwerk mogen er geen andere artikelen  geëtaleerd worden (Spuitbussen, Alcohol, Parfum, kleding, enz.); geen verkoop voor kinderen beneden 16 jaar en duidelijke opschriften nabij de ingang en in de ruimte, die roken en open vuur verbieden!

December 30, 2020 / Nieuws

Share the Post