Eerste vuurwerkslachtoffer geregistreerd op 2de dag van de vuurwerkperiode.

Eerste vuurwerkslachtoffer geregistreerd op 2de dag van de vuurwerkperiode.

vuurwerkbarometer

 

 

 

 

Op dinsdag 28 december werd jammer genoeg het eerste vuurwerkslachtoffer geregistreerd bij het AZP. Het gaat om een 69 jarige vrouw die omstreeks 21:00u de S.E.H. aandeed voor behandeling van  een barstwond aan het hoofd, ten gevolge van vuurwerk dat door buurjongens werd afgestoken. Het is vooralsnog niet bekend om welk vuurwerksoort het gaat. Ten overvloede wordt benadrukt dat vuurwerkveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Let altijd op de nabije omgeving bij het afsteken van vuurwerk. Het KBS wenst het slachtoffer een spoedig herstel toe.

December 29, 2021 / Nieuws

Share the Post