KBS personeel versterkt met levensreddende vaardigheden

KBS personeel versterkt met levensreddende vaardigheden

Een deel van de cursisten met in het midden de trainer Anand Dhoeki

Een deel van de cursisten met in het midden de trainer Anand Dhoeki

Het personeel van het KBS heeft de afgelopen maand vaardigheidstrainingen op het  gebied van levensreddende handelingen ondergaan. Op maandag 20 maart is een CPR of reanimatie training voor het personeel van start gegaan. CPR staat voor Cardio Preasur Reed. Aan deze training namen ongeveer 40 cursisten deel. Deze training werd verzorgd door Royal Madical Air Service en werd verzorgd door de trainer Trainer Anand Dhoeki. Het doel van deze training is om instabiele patiënten heel snel te identificeren, waarbij meteen kan worden vastgesteld als een slachtoffer met de ambulance moet worden vervoerd, of zelfs in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Tijdens deze training zijn de cursisten getraind in CPR, triage, Sbar en communicatie. De cursisten hebben verder kennis mogen nemen van het apparatuur dat op de ambulance en de trauma helikopter aanwezig is. Deze eendaagse training, die 3x werd uitgevoerd, bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Aan het eind van de training hebben de deelnemers een certificaat ontvangen.

pose van de groep cursisten en trainers van de medical training te Albina, met in het midden de commandant Brandweer

pose van de groep cursisten en trainers van de medical training te Albina, met in het midden de commandant Brandweer

Eerder werd een vijfdaagse medicaltraining in het district Marowijne gehouden. Het doel van deze training was o.a. vaardigheden opdoen in het gebruik van de ambulance die door brandweer Frans-Guyana (SDIS) aan Suriname geschonken is. Het ambulance personeel bestaat uit brandweerlieden en het personeel van het Streekziekenhuis Albina. Er bestaat al een soortgelijke samenwerking tussen Brandweer Tamanredjo en de RGD (Regionale Gezondheidsdienst) aldaar. De arts van het streekziekenhuis Dr. Koendjbihari, heeft ook deelgenomen aan deze training. Hij gaf aan dat de opgedane kennis, waar nodig juist moeten worden toegepast. Aan deze training namen 15 brandweerlieden en 15 personeelsleden van RGD. Aan het eind van deze training hebben de deelnemers elk een certificaat in ontvangst mogen nemen. De ambulance is nog op Saint Laurent gestationeerd in afwachting van de administratieve afhandelingen m.b.t. de overdracht.

 

 

April 5, 2018 / Nieuws

Share the Post