KBS en Brandweer Haaglande tekenen samenwerkingsovereenkomst

KBS en Brandweer Haaglande tekenen samenwerkingsovereenkomst

sign upHedenmorgen vond in de hoofdbrandweerkazerne de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst plaats tussen het KBS en Brandweer Haaglanden.  Naast de bijdrage vanuit Haaglanden op het gebied van kennisoverdracht is overeengekomen dat de samenwerking wordt versterkt op het gebied van personele uitwisseling en beschikbaar stellen van overtollig ‘klein en groot’ materiaal aan het KBS. Voorafgaand aan deze ondertekening op korpsniveau, zijn 3 inhoudelijke werkbezoeken in het afgelopen jaar aan het KBS gebracht.  Tijdens deze werkbezoeken hebben de volgende  thema’s centraal gestaan:   1; Opschaling / commandovoering,  doel:  professionalisering, kwaliteitsverbetering en borging van commandolijn bij operationeel optreden door KBS. In 2018 is aan officieren een ‘introductie commandovoering’ aangeboden. 2; Onderwijs  doel:  de collega’s van KBS te versterken op het gebied van vakbekwaamheid. Focus lag in 2018  op het maken van lesprogramma’s en het implementeren van het ‘train de trainer’- principe. 3; Preventie: De afdeling Preventie is in 2018 drie maal in opbouwende vorm bijgeschoold op basiskennis Preventie. Doel van deze instructies is de kennisontwikkeling versterken en daarmee bij te dragen aan de processen en activiteiten van KBS die gericht zijn op een goede uitvoering van de Brandweerwet en andere regelingen. De samenwerkingsovereenkomsten werden getekend Esther Lieben en  Radjen Jakhari respectievelijk Commandant Brandweer Haaglanden en Commandant Brandweer KBS.

bekijk video via deze link https://youtu.be/LGPAnZ1EBhc

 

February 12, 2019 / Nieuws

Share the Post