Multidisciplinaire oefening op de Oost West verbinding

Multidisciplinaire oefening op de Oost West verbinding

IMG-20190512-WA0012IMG-20190512-WA0014

Tussen het KBS en de Frans Guyanese Brandweer is geruime tijd een regionale samenwerking op verschillend niveau. Zo werd in het kader van wederzijdse kennisoverdracht, op vrijdag 10 mei een multidisciplinaire oefening gehouden.  De oefening werd nabij de rotonde van  Albina uitgevoerd. Het scenario was dat  twee voertuigen waaronder een  voertuig met een Frans Guyanees kentekennummer  met elkaar in botsing kwamen. Totaal waren er acht slachtoffers betrokken bij dit ‘incident’. Twee van deze ‘slachtoffers’ waren zwaar gewond en werden in overleg per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch ziekenhuis. Bij beide voertuigen was er spraken van beknelling. Aan deze oefening hebben 40 brandweerlui deelgenomen, 25 Frans Guyanezen en 15 Surinamers. Verschillende relevante actoren z.a. het Nationaal Leger, Korps Politie Suriname, Regionale Gezondheidsdienst en het Marwina ziekenhuis, hebben aan deze oefening meegedaan. Het doel van deze training was tweeledig. Ten eerste om de opgedane kennis en vaardigheden van de eerder verzorgde first responder trainingen te toetsen. En ten tweede een beeld te verkrijgen m.b.t. het ‘response gedrag’ van de relevante actoren bij deze multidisciplinaire oefening. Deze oefening had een veilig verloop en duurde ongeveer vier uren. De evaluatie op medisch en brandweer technisch gebied, vindt nog op een nader te bepalen tijdstip plaats.

 

May 12, 2019 / Nieuws

Share the Post